Privacybeleid


SES hecht veel belang aan privacy op het internet. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij omgaan met de informatie die wij over u via het internet ontvangen.

In het algemeen kunt u SES op het internet bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder informatie over uzelf prijs te geven. Onze webservers identificeren de domeinnamen, en niet de e-mailadressen van onze bezoekers. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoeken te meten, de gemiddelde tijd op onze websites, de weergegeven webpagina's, enz. SES gebruikt deze informatie om het nut van onze site te evalueren en om de inhoud ervan te verbeteren.

Soms hebben wij echter informatie van u nodig, zoals uw naam en adres. Wanneer wij informatie nodig hebben, zullen wij op het moment dat wij de informatie verzamelen, laten weten hoe wij de persoonlijke informatie zullen gebruiken. Doorgaans wordt de persoonlijke informatie die wij verzamelen alleen gebruikt om op uw vraag te antwoorden, om een bestelling te verwerken of om u toegang te verschaffen tot specifieke informatie over uw account.

U hebt op elk moment het recht om, om dwingende en wettelijke redenen in verband met uw persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij deze verwerking door wettelijke bepalingen uitdrukkelijk is vereist. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen uw gegevens niet worden verwerkt.

Occasioneel kunnen wij de e-mailadressen van degenen die informatie verschaffen, beschikbaar stellen voor andere achtenswaardige organisaties waarvan wij denken dat u de producten of diensten interessant zult vinden. In deze gevallen krijgt u de gelegenheid om de toegang tot uw informatie te beperken.

Als u online registreert bij een van de bedrijfseenheden van SES, kunnen zij deze informatie gebruiken om u aangepaste informatie te verschaffen over het aanbod van SES, om aan uw bedrijfsbehoeften tegemoet te komen. Er kan gebruik worden gemaakt van 'cookies' om u informatie op maat te verschaffen. Een 'cookie' is een klein gegevensonderdeel dat een website naar uw browser kan sturen, en dat vervolgens op uw harde schijf wordt opgeslagen, zodat wij u herkennen als u opnieuw naar de site surft. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt.

Soms voeren wij online peilingen uit om een beter inzicht te verkrijgen in de behoeften en het profiel van onze bezoekers. Als wij een online peiling uitvoeren, zullen wij trachten u te laten weten hoe wij de informatie zullen gebruiken, op het moment waarop wij de informatie over u via het internet vergaren.

U hebt het recht om de verzamelde gegevens in te zien en ze eventueel te corrigeren indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn. U wordt geïnformeerd over de contactpersoon op het moment waarop de gegevens worden verzameld.

Alle gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de gegevensverwerking, waarbij de door de wet beperkte perioden worden nageleefd.

Indien u informatie wenst of toestemming in verband met intellectuele eigendom, gelieve dan contact op te nemen via het e-mailadres info@ses.com.